Информация за курса "Алгоритмично Програмиране първо ниво - Кидс"

В момента няма
активно издание на курса
Алгоритмично Програмиране първо ниво - Кидс

Предходни издания на курса