Курсът започва на 2012-10-22 , приключва на 2012-12-09 и има по 1 лекция на седмица.
Участници: 972 присъствено и 2348 онлайн.
: 12 декември, 12:00ч. срокът е изтекъл
Покажи програмата за курса

Безплатният курс "C# програмиране - част I" запознава курсистите с основите на програмирането. Изучават съвсем начални понятия от алгоритмичното програмиране, езика C#, средата за разработка Visual Studio, типове данни в програмирането, променливи и работа с тях, програмни оператори, аритметични изрази, средства за четене и писане на конзолата, условни конструкции за управление (if, if-else и switch-case) и различни видове цикли (while, do-while, for, foreach). Чрез много практика и решаване на стотици задачи се развива алгоритмичното мислене и уменията за решаване на задачи и се трупа практика при писането на програмен код и се изграждат базови умения за тестване и дебъгване.


Срокът за записване
на този курс е изтекъл
Име на лекция Материали
1. Въведение в програмирането Докладвай грешка в материал
2. Примитивни типове данни и променливи Докладвай грешка в материал
3. Оператори и изрази Докладвай грешка в материал
4. Вход и изход от конзолата Докладвай грешка в материал
5. Условни конструкции Докладвай грешка в материал
6. Цикли Докладвай грешка в материал
7. Подготовка за тест и изпит Докладвай грешка в материал

*Тук докладвайте само грешки в материалите към лекцията. За друг тип грешки използвайте формата за обратна връзка.