Курсът започва на 2013-09-04 , приключва на 2013-09-20 и има по 5 лекции на седмица.
Участници: 108 присъствено и 113 онлайн.
: 08 септември, 23:59ч. срокът е изтекъл
Покажи програмата за курса

В курса по уеб приложения с ASP.NET Web Forms се изучава ASP.NET технологията и разработката на динамични уеб приложения, базирани на ASP.NET Web Forms (ASPX страници). Разглеждат се ASP.NET като технология, структурата на ASP.NET приложенията, ASPX страниците и техният синтаксис, основните уеб компоненти в Web Forms, работа със събития, работа с данни (data binding), източници на данни, контроли за връзка с бази данни (data source controls), връзка с SQL Server и Entity Framework, автентикация, потребителски контроли, AJAX, сесии, навигация и други.


Срокът за записване
на този курс е изтекъл
Име на лекция Материали
1. Въведение в курса Докладвай грешка в материал
2. Въведение в ASP.NET: MVC, Web Forms, WebAPI, SignalR Докладвай грешка в материал
3. Въведение в ASP.NET Web Forms Докладвай грешка в материал
4. Уеб и HTML контроли Докладвай грешка в материал
5. Master Pages Докладвай грешка в материал
6. Свързване на данни (Data Binding) Докладвай грешка в материал
7. Data source контроли и model binding Докладвай грешка в материал
8. ASP.NET Identity Докладвай грешка в материал
9. Сесии и управление на състоянието Докладвай грешка в материал
10. Site maps и навигация Докладвай грешка в материал
11. Контроли за валидация Докладвай грешка в материал
12. ASP.NET AJAX Докладвай грешка в материал
13. Потребителски контроли (ASCX controls) Докладвай грешка в материал
14. Подготовка за изпит Докладвай грешка в материал
15. File Upload в ASP.NET и Kendo UI Upload Widget Докладвай грешка в материал
16. Caching Data Докладвай грешка в материал
17. IIS Deployment Докладвай грешка в материал
18. Екипен проект (team work) Докладвай грешка в материал
19. Практически изпит Докладвай грешка в материал

*Тук докладвайте само грешки в материалите към лекцията. За друг тип грешки използвайте формата за обратна връзка.