Курсът започва на 2013-09-23 , приключва на 2013-11-24 и има по 6 лекции на седмица.
Участници: 227 присъствено и 271 онлайн.
: 13 октомври, 00:00ч. срокът е изтекъл
Покажи програмата за курса

Безплатният курс по "Обектно-ориентирано програмиране (ООП)" учи на принципите за работа с класове и обекти и парадигмите на обектно-ориентираното програмиране. Изучават се принципите на абстракция, капсулация на данни, наследяване, полиморфизъм и виртуални методи, моделиране на реалния свят с класове, използване на UML клас-диаграми, преизползване на програмен код и работа с интерфейси, абстрактни обекти и данни.

Обръща се внимание на възможности на езика C# като структури, изброени типове, индексатори, предефиниране на оператори, шаблонни типове (generics), пространства от имена (namespaces), атрибути, разшряващи методи, анонимни типове, делегати, събития, ламбда изрази и LINQ. Разглежда се общата система от типове (CTS) в .NET Framework, стойностните и референтните типове и представянето им в паметта и дефинираните в CTS системни типове и стандартни интерфейси.

Курсът завършва с практически изпит по ООП

Курсът стартира на 7 юни (вторник) 2016 г. Допълнително ще бъде обявен графикът на лекциите за курсиститте в присъствена форма на обучение.


Срокът за записване
на този курс е изтекъл
Име на лекция Материали
1. Представяне на курса по ООП Докладвай грешка в материал
2. Дефиниране на класове - част I Докладвай грешка в материал
3. Дефиниране на класове - част II Докладвай грешка в материал
4. Разширяващи методи, делегати, ламбда функции и LINQ Докладвай грешка в материал
5. Принципи на ООП - част I Докладвай грешка в материал
6. Принципи на ООП - част II Докладвай грешка в материал
7. Обща система от типове в .NET Докладвай грешка в материал
8. Design Patterns (шаблони за дизайн) - незадължителна лекция Докладвай грешка в материал
9. .NET Reflection - незадължителна лекция Докладвай грешка в материал
10. Създаваме на UI с WPF Докладвай грешка в материал
11. Практическа работилница по ООП Докладвай грешка в материал
12. Екипна работа по ООП Докладвай грешка в материал
13. Подготовка за изпит по ООП Докладвай грешка в материал
14. Практически изпит Докладвай грешка в материал

*Тук докладвайте само грешки в материалите към лекцията. За друг тип грешки използвайте формата за обратна връзка.