Курсът започва на 2014-08-19 , приключва на 2014-09-05 и има по 5 лекции на седмица.
Участници: 205 присъствено и 243 онлайн.
: 20 август, 23:59ч. срокът е изтекъл
Покажи програмата за курса

Курсът по бази данни цели да ви запознае с основните технологии и практики, използвани за създаване и управление на бази от данни.


Срокът за записване
на този курс е изтекъл
Име на лекция Материали
1. Въведение в курса Докладвай грешка в материал
2. Въведение в съвременните бази данни Докладвай грешка в материал
3. Въведение в MS SQL Server и MySQL Докладвай грешка в материал
4. Моделиране на данни и E/R диаграми Докладвай грешка в материал
5. Език SQL – основи Докладвай грешка в материал
6. Език SQL – групиране и DDL Докладвай грешка в материал
7. Език Transact-SQL и съхранени процедури Докладвай грешка в материал
8. Достъп до данни с ADO.NET Докладвай грешка в материал
9. ORM технологии и Entity Framework Докладвай грешка в материал
10. Модел “Code First” в Entity Framework Докладвай грешка в материал
11. Производителност в Entity Framework Докладвай грешка в материал
12. Производителност на релационните бази данни (SQL Performance) Докладвай грешка в материал
13. Обработка на транзакции Докладвай грешка в материал
14. Обработка на транзакции с ADO.NET и Entity Framework Докладвай грешка в материал
15. Нерелационни бази данни Докладвай грешка в материал
16. MongoDB и използване на MongoDB с .NET Докладвай грешка в материал
17. Redis и използване на Redis с .NET Докладвай грешка в материал
18. XML основи Докладвай грешка в материал
19. XML парсери Докладвай грешка в материал
20. Обработка на JSON с .NET Докладвай грешка в материал
21. Практически проект (отборна работа) Докладвай грешка в материал
22. Подготовка за изпит Докладвай грешка в материал
23. Изпит Докладвай грешка в материал

*Тук докладвайте само грешки в материалите към лекцията. За друг тип грешки използвайте формата за обратна връзка.