Курсът започва на 2014-08-20 , приключва на 2014-09-14 и има по 3 лекции на седмица.
Участници: 200 присъствено и 195 онлайн.
: 20 август, 23:59ч. срокът е изтекъл
Покажи програмата за курса

Запознайте се с основните структури от данни, използвани при разработката на софтуер. Ще научите повече за линейните структури като свързан списък, масив, стек и опашка, дървовидни структури като дървета, балансирани дървета и графи, речници, хеш-таблици и множества.


Срокът за записване
на този курс е изтекъл
Име на лекция Материали
1. Въведение в курса Докладвай грешка в материал
2. Структури от данни, алгоритми и сложност - преглед Докладвай грешка в материал
3. Линейни структури от данни Докладвай грешка в материал
4. Дървета и обхождане (DFS и BFS) Докладвай грешка в материал
5. Речници, хеш-таблици и множества Докладвай грешка в материал
6. Други структури от данни Докладвай грешка в материал
7. Ефективност на структурите от данни Докладвай грешка в материал
8. Рекурсия Докладвай грешка в материал
9. Алгоритми за сортиране и търсене Докладвай грешка в материал
10. Комбинаторни алгоритми Докладвай грешка в материал
11. Динамично оптимиране Докладвай грешка в материал
12. Графи и алгоритми върху графи Докладвай грешка в материал
13. Други материали Докладвай грешка в материал
14. Методология на решаването на задачи Докладвай грешка в материал
15. Подготовка за практически изпит Докладвай грешка в материал
16. Практически изпит Докладвай грешка в материал

*Тук докладвайте само грешки в материалите към лекцията. За друг тип грешки използвайте формата за обратна връзка.