Курсът започва на 2014-10-20 , приключва на 2014-11-07 и има по 5 лекции на седмица.
Участници: 43 присъствено и 66 онлайн.
: 19 октомври, 00:00ч. срокът е изтекъл
Покажи програмата за курса

Следващото издание на курс "Мобилни приложения за iPhone и iPad" ще стартира на 20 януари 2016 г. и ще включва 5 целодневни лекции седмично. Курсът е отворен за онлайн обучение (присъствено само за курсистите в направление "Разработка на мобилни приложения" на "Академията на Телерик").  По време на курса ще се запознаете с програмните езици Objective-C и Swift, платформата за създаване на приложения за iPad и iPhone - Cocoa Touch и вградените функционалнисти на устройствата. Подробна програма за обучението може да намерите на информационния ни уебсайт.

20 Jan 2016 (Wednesday)

TopicDescriptionStarts atDuration
Course introductionIntroduction to the course, trainers, examination, projects11:000.5h
Introduction to SwiftHistory, Ida, Platforms, etc...11:301h
Swift fundamentalsData types, conditionals, loops, functions12:452h
Data structures in SwiftArrays, lists, dictionaries, sets16:001h
Platform SetupInstalling MAC OS X, xCode, etc...17:004h

21 Jan 2016 (Thusday)

TopicDescriptionStarts atDuration
Classes and Objects in SwiftCreating classes, properties, methods, fields, hidden and visible, class and object methods11:002h
Inheritance in SwiftCategories, extensions, inheriting classes14:002h
Platform Setup continuationInstalling MAC OS X, xCode, etc...16:004h

22 Jan 2016 (Friday)

TopicDescriptionStarts atDuration
Introduction to iOS DevelopmentThe platform, tools, etc...11:00
101 iOS ApplicationViewControllerView, Storyboards overview
Storyboards and seguesInteractions between views with Storyboards
Workshop StoryboardsCreating a simple UI with transitions


Срокът за записване
на този курс е изтекъл
Име на лекция Материали
1. Материали за курса Докладвай грешка в материал
2. Курсов проект Докладвай грешка в материал
3. Представяне на курса "Мобилни приложения за iPhone и iPad" Докладвай грешка в материал
4. Основи на Objectictive-C: типове данни, условни конструкции, цикли и масиви Докладвай грешка в материал
5. Основи на Objectice-C: методи Докладвай грешка в материал
6. Основи на Objective-C: Класове и обекти Докладвай грешка в материал
7. Основи на Objective-C: ООП Докладвай грешка в материал
8. Архитектура на iOS приложение Докладвай грешка в материал
9. Storyboards Докладвай грешка в материал
10. Memory Management Докладвай грешка в материал
11. Views и Controls Докладвай грешка в материал
12. Lifecycle на приложение на iOS Докладвай грешка в материал
13. Работа с отдалечени данни през HTTP Докладвай грешка в материал
14. Използване на Parse в iOS приложения Докладвай грешка в материал
15. SQLite в iOS приложения Докладвай грешка в материал
16. CodeData в iOS приложения Докладвай грешка в материал
17. Анимации в iOS приложение Докладвай грешка в материал
18. Използване на адресната книга на устройството
19. Работа с геолокацията Докладвай грешка в материал
20. Използване на камерата на мобилното устройство
21. Асинхронни операции в iOS приложение
22. Gestures & touch Докладвай грешка в материал
23. Преглед на езика Swift за създаване на iOS приложения Докладвай грешка в материал

*Тук докладвайте само грешки в материалите към лекцията. За друг тип грешки използвайте формата за обратна връзка.