Курсът започва на 2014-11-11 , приключва на 2014-11-24 и има по 5 лекции на седмица.
Участници: 42 присъствено и 42 онлайн.
: 12 ноември, 00:00ч. срокът е изтекъл
Покажи програмата за курса

По време на курса ще се научите да разработвате приложения за Windows Phone и Windows Store с маркъп езика XAML. Обучението ще започне на 11 ноември 2014 г., като лекциите ще се провеждат всеки ден. То е отворено за онлайн участие. Подробна информация за програмата на курса може да намерите на нашия информационен сайт.


Срокът за записване
на този курс е изтекъл
Име на лекция Материали
1. Въведение в курса Докладвай грешка в материал
2. Курсов проект Докладвай грешка в материал
3. Въведение в Windows Universal Apps Докладвай грешка в материал
4. Първо приложение за Windows Universal Докладвай грешка в материал
5. Контроли в Windows Universal Докладвай грешка в материал
6. Layout контроли в Windows Universal Докладвай грешка в материал
7. Свързване на данни (Data binding) в XAML Докладвай грешка в материал
8. Списъчни контроли с Data binding Докладвай грешка в материал
9. Dependency properties, Attached properties Докладвай грешка в материал
10. Attached behavior Докладвай грешка в материал
11. Ресурси в XAML Докладвай грешка в материал
12. Работа с данни в Windows Universal Apps Докладвай грешка в материал
13. Команди в Windows Universal Докладвай грешка в материал
14. Aрхитектурен модел MVVM в Windows Universal Докладвай грешка в материал
15. Асинхронно програмиране със C# в Windows Universal Apps Докладвай грешка в материал
16. Достъп до файловата система Докладвай грешка в материал
17. Навигация в Windows Universal Докладвай грешка в материал
18. Жестове в Windows Universal Докладвай грешка в материал
19. Windows Universal Device APIs Докладвай грешка в материал
20. Създаване на App - workshop
21. Създаване на игра - workshop Докладвай грешка в материал

*Тук докладвайте само грешки в материалите към лекцията. За друг тип грешки използвайте формата за обратна връзка.