Курсът започва на 2015-05-18 , приключва на 2015-06-08 и има по 2 лекции на седмица.
Участници: 343 присъствено и 736 онлайн.
: 24 май, 23:30ч. срокът е изтекъл
Покажи програмата за курса

Въведение в курса
JavaScript инструменти
Въведение в
JavaScript – браузъри, Node.js
18 май
Типове данни и променливи
Оператори и изрази
21 май
Условни оператори (if-else, switch)
Цикли
(for, for-in, for-of, while & do-while)
25 май

Масиви

Функции

28 май

Методи на масиви (forEach, map, reduce, sort)

Обекти, асоциативни масиви, JSON 

1 юни
Символни низове, regex 4 юни
Подготовка за изпит 8 юни
Изпит 11 юни
Краен срок за проверка на домашните: 13 юни 2015 13:00


Срокът за записване
на този курс е изтекъл
Име на лекция Материали
1. Въведение в курса Докладвай грешка в материал
2. JavaScript инструменти Докладвай грешка в материал
3. Въведение в JavaScript Докладвай грешка в материал
4. Типове данни и променливи Докладвай грешка в материал
5. Оператори и изрази Докладвай грешка в материал
6. Условни конструкции Докладвай грешка в материал
7. Цикли Докладвай грешка в материал
8. Масиви Докладвай грешка в материал
9. Функции Докладвай грешка в материал
10. Използване на обекти Докладвай грешка в материал
11. Методи на масиви Докладвай грешка в материал
12. Символни низове Докладвай грешка в материал
13. Регулярни изрази Докладвай грешка в материал
14. Подготовка за изпит Докладвай грешка в материал
15. Практически изпит

*Тук докладвайте само грешки в материалите към лекцията. За друг тип грешки използвайте формата за обратна връзка.