Курсът започва на 2015-06-17 , приключва на 2015-10-08 и има по 1 лекция на седмица.
Участници: 314 присъствено и 267 онлайн.
: 30 юни, 23:30ч. срокът е изтекъл
Покажи програмата за курса

#PresentationDate
Teamwork Defense12-Oct-2015 (Monday)
Final Exam15-Oct-2015 (Thursday)
 • Evaluation components
  • Practical exam – 42.5%
   • Exam – 37.5%
   • Evaluation – 5% (at least 10)
  • Test 1 – 15% (60 questions / 90 min)
  • Test 2 – 10% (40 questions / 60 min)
  • Teamwork – 10%
  • Homework – 10%
  • Homework evaluation – 5%
  • Attendance in class – 7.5% (15 lectures)
 • Bonuses
  • Forums activity – bonus up to 5%
  • Helping others – bonus up to 5% 


Срокът за записване
на този курс е изтекъл
Име на лекция Материали
1. Отборна работа Докладвай грешка в материал
2. Представяне на курса "Качествен програмен код" Докладвай грешка в материал
3. Качествен програмен код Докладвай грешка в материал
4. Форматиране на кода Докладвай грешка в материал
5. Правилно именуване Докладвай грешка в материал
6. Коментиране и документиране на кода Докладвай грешка в материал
7. Променливи, данни, изрази и константи Докладвай грешка в материал
8. Конструкции за управление, условни оператори и цикли Докладвай грешка в материал
9. Висококачествени методи Докладвай грешка в материал
10. Висококачествени класове Докладвай грешка в материал
11. Защитно програмиране и изключения Докладвай грешка в материал
12. Бързодействие и оптимизация на кода Докладвай грешка в материал
13. Компонентно тестване (Unit Testing) Докладвай грешка в материал
14. Test-Driven разработка на софтуер Докладвай грешка в материал
15. Рефакториране на кода Докладвай грешка в материал
16. Дебъгване на кода Докладвай грешка в материал
17. Инструменти за разработка Докладвай грешка в материал
18. SOLID и други принципи Докладвай грешка в материал
19. Въведение в шаблоните за дизайн (design patterns) Докладвай грешка в материал
20. Шаблони за създаване (Creational Patterns) Докладвай грешка в материал
21. Структурни шаблони (Structural Patterns) Докладвай грешка в материал
22. Поведенчески шаблони (Behavioral Patterns) Докладвай грешка в материал
23. Основи на софтуерното инженерство Докладвай грешка в материал
24. Software Quality Assurance Докладвай грешка в материал
25. Mocking с Moq и JustMock Докладвай грешка в материал
26. Подготовка за изпит Докладвай грешка в материал
27. Изпит Докладвай грешка в материал

*Тук докладвайте само грешки в материалите към лекцията. За друг тип грешки използвайте формата за обратна връзка.