Курсът започва на 2016-05-02 , приключва на 2016-06-01 и има по 2 лекции на седмица.
Участници: 573 присъствено и 327 онлайн.
: 08 май, 23:30ч. срокът е изтекъл
Покажи програмата за курса

Седмица

час

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

2 май - 8 май

10:00

Въведение в курса/

Масиви 

(група 1)

 Многомерни масиви

(група 1)

14:00

Въведение в курса/

Масиви 

(група 3)

Многомерни масиви 

(група 2)

18:00

Въведение в курса/

Масиви 

(група 2)

Многомерни масиви

(група 3)

9 май - 15 май

10:00

Методи. Бройни системи

(група 1)

Използване на класове и обекти

(група 1)

14:00

Методи. Бройни системи.

(група 3)

Използване на класове и обекти 

(група 2)

18:00

Методи. Бройни системи

(група 2)

Използване на класове и обекти

(група 3)

16 май - 22 май

10:00

 Стрингове и текстообработка

(група 1)

14:00

 Стрингове и текстообработка 

(група 2)

18:00

 Стрингове и текстообработка

(група 3)

23 май - 29 май

10:00

Обработка на изключения 

(група 1)

 Подготовка за изпит

(група 1)

14:00

Обработка на изключения

(група 3)

Подготовка за изпит

(група 2)

18:00

Обработка на изключения

(група 2)

Подготовка за изпит

(група 3)

Практически изпит: 31 май -1юни (групите за изпит ще бъдат обявени допълнително)

*Поради вътрешно събитие на Telerik, a Progress Company, занятия няма да се провеждат в периода 16-19 май 2016 г.


Срокът за записване
на този курс е изтекъл
Име на лекция Материали
1. Въведение в курса Докладвай грешка в материал
2. Масиви Докладвай грешка в материал
3. Многомерни масиви Докладвай грешка в материал
4. Методи Докладвай грешка в материал
5. Бройни системи Докладвай грешка в материал
6. Използване на класове и обекти Докладвай грешка в материал
7. Низове и работа с низове (Strings) Докладвай грешка в материал
8. Изключения (Exceptions) в C# Докладвай грешка в материал
9. Работа с файлове в C# Докладвай грешка в материал
10. Подготовка за изпит Докладвай грешка в материал

*Тук докладвайте само грешки в материалите към лекцията. За друг тип грешки използвайте формата за обратна връзка.