Курсът започва на 2013-04-08 , приключва на 2013-05-14 и има по 2 лекции на седмица.
Участници: 392 присъствено и 307 онлайн.
: 14 април, 23:59ч. срокът е изтекъл
Покажи програмата за курса

В курса по качествен програмен код (КПК) ще се запознаете с фундаменталните принципи и практики за изграждане на висококачествен софтуер. Обучението акцентира и върху качеството на сорс кода. Ще овладеете основните практики за писане на качествен код, техники за преработка на лош код, писане на тестваем код и автоматизирано тестване на кода чрез компонентни тестове.


Срокът за записване
на този курс е изтекъл
Име на лекция Материали
1. Представяне на курса по КПК Докладвай грешка в материал
2. Какво е качествен програмен код? Докладвай грешка в материал
3. Правилно форматиране на кода Докладвай грешка в материал
4. Правилно именуване Докладвай грешка в материал
5. Коментиране и документиране на кода Докладвай грешка в материал
6. Променливи, данни, изрази и константи Докладвай грешка в материал
7. Конструкции за управление, условни оператори и цикли Докладвай грешка в материал
8. Висококачествени методи Докладвай грешка в материал
9. Висококачествени класове Докладвай грешка в материал
10. Защитно програмиране и изключения Докладвай грешка в материал
11. Бързодействие и оптимизация на кода Докладвай грешка в материал
12. Unit Testing Докладвай грешка в материал
13. Test-Driven Development Докладвай грешка в материал
14. Рефакториране на кода Докладвай грешка в материал
15. Дебъгване на кода Докладвай грешка в материал
16. Инструменти за разработка Докладвай грешка в материал
17. Шаблони за дизайн (design patterns) Докладвай грешка в материал
18. Основи на софтуерното инженерство Докладвай грешка в материал
19. Mocking и JustMock Докладвай грешка в материал
20. Отборна работа Докладвай грешка в материал
21. Потготовка за практически изпит Докладвай грешка в материал
22. Практически изпит Докладвай грешка в материал

*Тук докладвайте само грешки в материалите към лекцията. За друг тип грешки използвайте формата за обратна връзка.