Курсът започва на 2013-05-13 , приключва на 2013-06-09 и има по 2 лекции на седмица.
Участници: 39 присъствено и 389 онлайн.
: 12 май, 23:59ч. срокът е изтекъл
Покажи програмата за курса

Първата част на курса „Осигуряване качеството на софтуера“ запознава учащите с основите на тестването и тестовия процес. Ще разгледаме различните нива на тестване и различните видове софтуерно тестване. Ще проследим процеса по управление на тестването както и докладването на бъгове в т.н. Bug tracking systems. Ще научим някои основни Software development модели. Ще разберем какво представлява тестването на уеб приложения и ще преминем към авоматизирано функционално тестване на уеб приложения със Selenium и Selenium WebDriver.


Срокът за записване
на този курс е изтекъл
Име на лекция Материали
1. Задание за присъствено участие в курса
2. Представяне на професията QA инженер Докладвай грешка в материал
3. Въведение в курса "Software Quality Assurance" Докладвай грешка в материал
4. Основи на тестването Докладвай грешка в материал
5. Основи на тестовия процес Докладвай грешка в материал
6. Нива и видове тестване Докладвай грешка в материал
7. Качествени характеристики за функционално и нефункционално тестване Докладвай грешка в материал
8. Управление на дефекти/грешки/бъгове Докладвай грешка в материал
9. Управление на риска при тестовия процес Докладвай грешка в материал
10. Организация на тестването Докладвай грешка в материал
11. Планиране и оценка на тестването Докладвай грешка в материал
12. Тест мониторинг и контрол Докладвай грешка в материал
13. Инструменти за управление на тестовия процес и тестовете Докладвай грешка в материал
14. Модели за управление на софтуерния процес Докладвай грешка в материал
15. Автоматизирано тестване Докладвай грешка в материал
16. Уеб тестване Докладвай грешка в материал
17. Selenium IDE Докладвай грешка в материал
18. Selenium RC & WebDriver Докладвай грешка в материал
19. Подготовка за практически изпит по SQA - Part I Докладвай грешка в материал
20. Практически изпит по SQA - Part I Докладвай грешка в материал

*Тук докладвайте само грешки в материалите към лекцията. За друг тип грешки използвайте формата за обратна връзка.