Курсът започва на 2013-07-08 , приключва на 2013-07-24 и има по 5 лекции на седмица.
Участници: 177 присъствено и 443 онлайн.
: 14 юли, 23:59ч. срокът е изтекъл
Покажи програмата за курса

Курсът по бази данни цели да ви запознае с основните технологии и практики, използвани за създаване и управление на бази от данни. Ще се научите да работите с релационни (SQL и MySQL) и нерелационни (Redis и MongoDB) бази – основни понятия, заявки, оптимизиране, транзакции. Ще разберете как можете да достъпвате данните от вашето C#  приложение с ADO.NET и Entity Framework, както и как да използвате "Code First" модела за създаване и работа с бази от данни. Ще се запознаете и с начини за трансфер на данни, използвайки JSON или XML.


Срокът за записване
на този курс е изтекъл
Име на лекция Материали
1. Въведение в курса "Бази данни" 2013 Докладвай грешка в материал
2. Въведение в съвременните бази данни Докладвай грешка в материал
3. Въведение в MS SQL Server и MySQL Докладвай грешка в материал
4. Моделиране на данни и E/R диаграми Докладвай грешка в материал
5. Език SQL – основи Докладвай грешка в материал
6. Език SQL – групиране и DDL Докладвай грешка в материал
7. Език Transact-SQL и съхранени процедури Докладвай грешка в материал
8. Достъп до данни с ADO.NET Докладвай грешка в материал
9. ORM технологии и Entity Framework Докладвай грешка в материал
10. Производителност в Entity Framework Докладвай грешка в материал
11. Модел “Code First” в Entity Framework Докладвай грешка в материал
12. OpenAccess ORM Framework Докладвай грешка в материал
13. Database проекти във Visual Studio Докладвай грешка в материал
14. Производителност на релационните бази данни (SQL Performance) Докладвай грешка в материал
15. Обработка на транзакции Докладвай грешка в материал
16. Нерелационни бази данни: Redis и MongoDB Докладвай грешка в материал
17. XML и работа с XML парсери Докладвай грешка в материал
18. Практически проект (отборна работа) Докладвай грешка в материал
19. Подготовка за изпит Докладвай грешка в материал
20. Изпит Докладвай грешка в материал

*Тук докладвайте само грешки в материалите към лекцията. За друг тип грешки използвайте формата за обратна връзка.