Видео - Just Ping-Pong - Ники

Видео към лекцията "Вход и изход от конзолата" от курса C# Част 1 - декември 2012.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=DmkqnjsNKZM