Видео

Видео към лекцията "Примерен IT тест" от курса Януари 2012 - Разработка на приложения със C# и бази данни.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=GC5fyMCbkqU