Видео - Carts and Products - 9 февруари 2017

Видео към лекцията "Live demo" от курса ООП с JavaScript (януари 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=6WOM_vXeAS8