Видео - 10 февруари 2017 - Мартин

Видео към лекцията "Live demo" от курса Компонентно тестване със C# (януари 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/CPZq9L-U3Fc