Видео - 10 февруари 2017 - Виктор

Видео към лекцията "Q&A Сесия" от курса Компонентно тестване със C# (януари 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/OAjncS7GLLc