Видео

Видео към лекцията "Преглед на езика C# - част 2" от курса Януари 2012 - Разработка на приложения със C# и бази данни.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=Ahj0HkkP5zk