Видео - 14 февруари 2017 - Кристиян

Видео към лекцията "ES6 Features" от курса ООП с JavaScript (януари 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/rCLvMfGKq1c