Видео - 11 февруари 2017г.

Видео към лекцията "Racer. Различни скорости за враговете, дървета, камъни. Добавяне на картинка в кода. (11/12.02.2017г.)" от курса Разработка на игри - Начинаещи - Явор Никифоров (септември 2016).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/NDB866SvoQU