Видео урок

Видео към лекцията "Класове, обекти и въведение в ООП" от курса Разработка на игри - Средно напреднали /Урок 23+/ - Иво Дилов.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/FYMvSI3y_8c