Видео - 18 февруари 2017г

Видео към лекцията "Реалистичен скок. Плавно движение. Троен скок (18.02.2017г.)" от курса Разработка на игри - Начинаещи - Явор Никифоров (ноември 2016).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/Hb4ecBXGtZc