Видео - 19 февруари 2017г (звука започва от 3,48 минута)

Видео към лекцията "Pipe Game. Поле с двумерен масив и картинки. Движение на водата при свързани тръби. - 19.02.2017г." от курса Разработка на игри - Средно напреднали /Урок 10+/ - Явор Никифоров.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/ZVm5ghdTds4