Видео

Видео към лекцията "Бази данни, SQL и MS SQL Server" от курса Януари 2012 - Разработка на приложения със C# и бази данни.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=5TiZU-Zm0Bs