Видео

Видео към лекцията "ADO.NET Entity Framework" от курса Януари 2012 - Разработка на приложения със C# и бази данни.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=PWTWi41SJ-k