Видео - откриване на курса - 24 окт. 2012 - Ники

Видео към лекцията "Въведение в програмирането" от курса C# Част 1 - декември 2012.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=-nBuryQbGnY