Видео Jumping Pikachu - 5 август 2016 г. - Константин

Видео към лекцията "Live Demo Canvas и SVG" от курса JavaScript UI и DOM (март 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=lQjllghKKxw