Видео - 18 февруари 2017г.

Видео към лекцията "Tron Game. Два масива за помнене от къде сме минали. (18/19.02.2017г.)" от курса Разработка на игри - Начинаещи - Явор Никифоров (септември 2016).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/-NiNcFGOEb8