Видео - 2 февруари 2017 - Дончо

Видео към лекцията "Gestures & Touch" от курса Мобилни приложения с Android (януари 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=m4ePtGFivFU&list=PLF4lVL1sPDSkOi-VcpLpvJsbp4gZg81gl&index=11