Видео - 17 февруари 2017 - Дончо

Видео към лекцията "Services и Background tasks" от курса Мобилни приложения с Android (януари 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=7OY5F9X9DZ8&list=PLF4lVL1sPDSkOi-VcpLpvJsbp4gZg81gl&index=19