Видео - 7 март 2017 - Кристиян

Видео към лекцията "Въведение в курса" от курса JavaScript UI и DOM (март 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=TIkvP-RB-TM