Видео (част 1) - 7 март 2017 - Кристиян

Видео към лекцията "Document Object Model" от курса JavaScript UI и DOM (март 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=6EbOay8ynG0