Видео - 04 март 2017г.

Видео към лекцията "Множество от врагове написани с цикъл for( ) Остатък при делене - 04 март 2017." от курса Разработка на игри - Начинаещи - Явор Никифоров (ноември 2016).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/6w-0HkSST54