Видео - 05 март 2017г.

Видео към лекцията "Тower defence с предварително фиксиран път за враговете. Евклидово разстояние (05.03.2017г.)" от курса Разработка на игри - Средно напреднали /Урок 10+/ - Явор Никифоров.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/DxATlfu772s