Видео (част 2) - 7 март 2017 - Кристиян

Видео към лекцията "Document Object Model" от курса JavaScript UI и DOM (март 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/FXBrWTcmSaM