Видео - 9 март 2017 - Кристиян

Видео към лекцията "DOM операции" от курса JavaScript UI и DOM (март 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/XSZVR3Q8vAQ