Видео - 9 март 2017 - Кристиян

Видео към лекцията "Event model" от курса JavaScript UI и DOM (март 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/ga-Zg00Siyg