Видео урок

Видео към лекцията "Agar.io multiplayer - основни компоненти" от курса Разработка на игри - Напреднали /Урок 35+/ - Иво Дилов.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/JdDbN9LovCE