Видео - 13 март - Дончо

Видео към лекцията "Основи на Swift" от курса Мобилни приложения за iPhone и iPad (март 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=qLsJt-15ZUs