Видео - 13 март - Дончо

Видео към лекцията "Инструменти за разработка на iOS приложения" от курса Мобилни приложения за iPhone и iPad (март 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=8RVDPUos5Mw