Видео - 11 март 2017г.

Видео към лекцията "Заря, шахматна дъска - 11 март 2017г." от курса Разработка на игри - Начинаещи - Явор Никифоров (ноември 2016).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/oGMOKC2oHOo