Видео - 12 март 2017г.

Видео към лекцията "Memory game. Поле от скрити квадратчета, при кликане на някое се показва скритата му стойност цвят. - 11/12.03.2017г." от курса Разработка на игри - Начинаещи - Явор Никифоров (септември 2016).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/5WvfGUAD8CI