Видео - 12 март 2017г.

Видео към лекцията "Игра SimCity, side scroling, minimap - 12.03.2017г. " от курса Разработка на игри - Средно напреднали /Урок 10+/ - Явор Никифоров.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/bhsw7qJdGdg