Видео - 16 март 2017 - Кристиян

Видео към лекцията "HTML5 шаблони (Handlebars.js)" от курса JavaScript UI и DOM (март 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/KJJtJxr8G0A