Линк

Видео към лекцията "Плейлист с видео материали от курса" от курса Мобилни приложения за iPhone и iPad (март 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=5o1n0ZCyvNc&list=PLF4lVL1sPDSk6AepsXLmxYuqZsGMb3iIu