Видео - 21 март 2017 - Кристиян

Видео към лекцията "Бързодействие на операциите с DOM" от курса JavaScript UI и DOM (март 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/8KPH8MXHIfY