Видео - 18 март 2017г.

Видео към лекцията "Играта Rapid roll. Масиви - 18 март 2017г." от курса Разработка на игри - Начинаещи - Явор Никифоров (ноември 2016).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/sATaFnTExa4