Видео - 19 март 2017г.

Видео към лекцията "Memory game, продължение. - 19 март 2017г." от курса Разработка на игри - Начинаещи - Явор Никифоров (септември 2016).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/BCH-icS097o